Atelier voor sensitieve creatieve geesten

Maak kennis met ons Atelier voor sensitieve creatieve geesten, waar kinderen de rust krijgen om in vrijheid en uitsluitend voor zichzelf te schilderen, tekenen of construeren. Met alle ruimte om te onderzoeken, te experimenteren en een eigen pad te kiezen in hun creatieve proces. Het Atelier wordt gedurende het jaar een aantal keren georganiseerd. Heb je belangstelling, meld je dan aan.

Het doel van het atelier is om de spontane processen (weer) op gang te brengen of vrijelijk hun gang te laten gaan. Je schildert of knutselt alleen voor jezelf in een kleine groep van maximaal 8 kinderen. Je kunt je fantasie en creativiteit de vrije loop laten.

Schilderen, tekenen, construeren en creëren zonder thema en zonder oordeel, onder begeleiding van Hildi Glastra van Loon, beeldend therapeut gespecialiseerd in hoogbegaafdheid.

Wij bieden een veilige omgeving waarin kinderen hun creativiteit kunnen ontplooien en grenzen kunnen verleggen. Kinderen ontwikkelen eigenwaarde als wij hun creaties accepteren zoals ze zijn.

Dit doen wij zo

In het atelier bieden we rust, ruimte en vrijheid om je te verdiepen in de materialen en je werk. Er worden geen opdrachten, thema’s of voorbeelden aangeboden en er wordt zo min mogelijk over het werk gesproken. Wij inspireren, faciliteren en steunen alleen. 

Elke keer wordt een selectie van materialen aangeboden. Materialen die uitnodigen tot onderzoek en creëren, zoals teken- en schilderspullen, maar ook kralen, dopjes, kurken, klei, etc. Wij bieden een open, lichte ruimte waar je een fijn plekje kunt zoeken om naar hartenlust te creëren. Met slechts een paar heldere regels die de randvoorwaarden vormen om een veilige, oordeelvrije omgeving te creëren. 

Praktisch

  • Locatie: DNKRS, Pieronlaan 7, Amstelveen (betaald parkeren)
  • Groepsgrootte: 8 kinderen
  • Leeftijd: 7 – 11 jaar (groep 4 t/m 8)
  • Prijsindicatie: circa € 68,- per dagdeel (3 à 3,5 uur)
  • Begeleiding: Hildi Glastra van Loon, beeldend therapeut en specialist hoogbegaafdheid

Het afgelopen jaar organiseerde Hildi diverse Ateliers. Een vierdaags zomeratelier, maar ook losse dagdelen. Hoe we het Atelier verder gaan vormgeven, is mede afhankelijk van de mogelijkheden en de wensen.

Toelichting

Dit atelier is gebaseerd op het Schilderoord van Arno Stern en de ideeën van de Deense gezinstherapeut Jesper Juul. Zij gaan er beide vanuit dat kinderen de wereld vanuit zichzelf mogen ontdekken en dat volwassenen hierin een gelijkwaardige rol moeten spelen. Alle kinderen dragen een sterke bron van ideeën in zich en door ze rust en ruimte te bieden, kunnen deze ideeën tot ontwikkeling komen.

Hierbij spelen zowel bewuste als onbewuste processen een rol. Door zonder thema’s en oordeelvrij te werken kunnen dingen uit het onbewuste naar boven komen en bewust worden. Kinderen ontwikkelen eigenwaarde als wij ze accepteren zoals ze zijn en dus ook hun creaties accepteren zoals ze zijn. Wanneer we als volwassenen focussen op het proces in plaats van op het resultaat gaan kinderen onderzoeken en experimenteren zonder een vastgesteld eindresultaat voor ogen te hebben. Zo kunnen zij samen met het kind de wereld ontdekken.