Drie trainingen over hoogbegaafde peuters en kleuters

Wie is de hoogbegaafde peuter of kleuter in je groep en wat heeft hij of zij nodig? Via de Floreer Academie geeft DNKRS een serie van drie trainingen voor onderbouwleerkrachten en pedagogisch medewerkers. De precieze behoeften van de deelnemers brengen wij voor aanvang van de trainingen in kaart door middel van een enquête.

Hoogbegaafdheid is een begrip dat in de loop der tijd veranderd is, nog steeds verandert, en waar ook lang niet iedereen het over eens is. In deze training lichten we kort toe wat er vanuit de wetenschap gezegd wordt en hoe wij dat vertaald zien naar onze praktijk. Doel hiervan is een gemeenschappelijke taal te creëren en daarmee ook met ouders en anderen helder te kunnen communiceren.

Bijeenkomst 1: Stimuleren en signaleren

In de eerste bijeenkomst wordt op heldere wijze uitgelegd wat het begrip hoogbegaafdheid betekent, wat hoogbegaafd zijn betekent voor een kind en hoe zich dat kan uiten in gedrag van peuters en kleuters. Daarnaast bekijken we uitgebreid hoe een kind kan reageren op het ‘anders voelen’ dat hoogbegaafdheid met zich mee kan brengen, of hoe het kan reageren wanneer het aanbod niet is afgestemd op de behoeften van het kind. Deelnemers krijgen inzicht in de sociale, emotionele en asynchrone ontwikkeling. De bijeenkomst is interactief van aard, de theorie wordt afgewisseld met activerende opdrachten die de theorie meteen doen leven en direct bruikbaar zijn in de praktijk.

Bijeenkomsten 2 en 3

Ook in de tweede en derde bijeenkomst gaan we praktisch aan de slag aan de hand van de inbreng en wensen van de deelnemers. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen, zijn onder andere:

  • verdiepen en verrijken met bestaande materialen
  • onderzoekend leren
  • vervroegde instroom of versnelde doorstroom
  • kringactiviteiten en hoeken verrijken
  • het belang van de houding van de leerkracht
  • begeleiden bij hobbels en obstakels

Tussen de bijeenkomsten door vragen wij de deelnemers om wat we geoefend en besproken hebben in de groep uit te voeren en te proberen. Ook geven we achtergrondartikelen als leeswerk mee. We gaan met heel veel plezier in op initiatieven, ideeën en verzoeken uit de groep. Tijdens de bijeenkomsten maken we ook graag ruimte om vragen te stellen of een casus te bespreken.

Data
  • donderdag 18 januari 2024, 15.30 – 17.30 uur
  • donderdag 8 februari 2024, 15.30 – 17.30 uur
  • donderdag 21 maart 2024, 15.30 – 17.30 uur
Locatie

bij één van de deelnemende scholen of in overleg steeds op een andere school

Kosten

Voor Floreer medewerkers zijn de trainingen kosteloos.
Voor externe deelnemers: € 250,-.