Kosteloos: Cursus Hoogbegaafd in het vernieuwingsonderwijs

Aangeboden door Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen

Elk najaar begint een groep montessorianen aan onze Leerweg Hoogbegaafd in het Montessorionderwijs. Een praktische en tegelijkertijd theoretisch stevig onderbouwde cursus die opleidt tot specialist begaafdheid in het montessorionderwijs. We zijn heel blij dat deze leerweg dit jaar in drie losse delen wordt aangeboden door het SWV en toegankelijk wordt voor leerkrachten van vernieuwingsscholen in deze regio!

Hieronder vind je een beschrijving van de drie cursussen, die los van elkaar gevolgd kunnen worden. Houd er rekening mee dat er in de tweede en derde cursus een aanzienlijk kennisniveau op het gebied van begaafdheid verwacht wordt.

Na afloop van elke cursus ontvang je een certificaat. Je krijgt daarnaast toegang tot de online databank met alle materialen van de cursus en de mogelijkheid samen te werken met je medecursisten. We werken met kleine groepen (max 15 deelnemers) waardoor maatwerk mogelijk is en we altijd kunnen inspelen op de vragen en behoeften van de groep.

Cursus 1: Rijk Onderwijs

Herkennen en begeleiden van meer- en hoogbegaafde kinderen in school
niveau: geen specifieke voorkennis vereist

In Rijk Onderwijs komen de volgende onderwerpen aan bod: het herkennen en signaleren van de hoogbegaafde kinderen in je klas, de onderwijsbehoeften van deze kinderen en de begeleiding die zij van de leerkracht nodig hebben om optimaal tot hun recht te komen. Hoe maken we gebruik van de sterke kanten van het vernieuwingsonderwijs om de (hoog)begaafde kinderen beter te bedienen? Hoe kan de voorbereide omgeving een rol spelen in dit aanbod? Op welke manier kunnen we meer verdieping en verbreding bereiken met het materiaal?

De cursus biedt naast een heldere theoretische onderbouwing praktische handvatten voor in de klas: elke bijeenkomst bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. Je bereidt je voor door de (actuele) literatuur te lezen en daarnaast doe je opdrachten in de praktijk waardoor je de theorie meteen toepast. Je voert bovendien met je medecursisten een verrijkingsles uit die je daarna in je klas kunt gebruiken. Je oefent met het verrijken van het aanbod in de klas om zo een verrijkte voorbereide omgeving te creëren. Tijdens de bijeenkomsten is er veel ruimte voor uitwisseling van ideeën en ervaringen.

Deze cursus bestaat uit drie bijeenkomsten op woensdagen: 19 januari, 2 februari en 16 februari 2022, van 15.30 tot 18.00 en vindt plaats bij DNKRS, Pieronlaan 7 in Amstelveen.

Cursus 2: Verdieping Rijk Onderwijs

Sternberg, mindset en het voorkomen van onderpresteren
niveau: voorkennis vereist m.b.t. hoogbegaafdheid en onderwijsbehoeften

Tijdens Verdieping Rijk Onderwijs leer je om verrijkende lessen te ontwerpen vanuit de theorie van Sternberg. Daarnaast komt uitgebreid aan bod hoe je kinderen kunt helpen naar vermogen te presteren, onderpresteren kunt voorkomen en een groei-mindset in je klas kunt bevorderen. De theorie en vaardigheden die je je in deze cursus eigen maakt, maken je onderwijs niet alleen voor de hoogbegaafde kinderen maar voor alle kinderen in je klas waardevol en verrijkend!

De cursus biedt naast een heldere theoretische onderbouwing praktische handvatten voor in de klas: elke bijeenkomst bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. Je bereidt je voor door de (actuele) literatuur te lezen en daarnaast doe je opdrachten in de praktijk waardoor je de theorie meteen toepast. Je voert bovendien met je medecursisten een verrijkingsles uit die je daarna in je klas kunt gebruiken. Je krijgt gereedschap om de hele klas lessen te geven over de groei-mindset en het belang daarvan voor de ontwikkeling. Je leert hoe je onderpresteerders kunt herkennen en met jouw begeleiding en aanbod weer kunt motiveren. Met ogenschijnlijk kleine veranderingen kun je grote verschillen maken in je klas op het gebied van mindset, het voorkomen van onderpresteren en daarmee het welbevinden van de kinderen in je klas!

Deze cursus bestaat uit drie bijeenkomsten op woensdagen: 9 maart, 30 maart en 30 april 2022, van 15.30 tot 18.00 en vindt plaats bij DNKRS, Pieronlaan 7 in Amstelveen.

Cursus 3: Denken, leren en voelen

Coachen in de klas: gedachten, gevoel en metacognitie
niveau: voorkennis vereist m.b.t. hoogbegaafdheid en onderwijsbehoeften

In Denken, leren en voelen gaan we dieper in op de coachende rol van de leerkracht, zowel in de groep als in individuele gesprekken: op welke manier kun je kinderen helpen hun kwaliteiten in te zetten? Wat is de rol van ons eigen denken bij hoe we ons voelen en tegen een opdracht aankijken? Verschillende coachingstechnieken die passend zijn bij de denkwijze van hoogbegaafde kinderen komen aan de orde. Daarnaast bespreken we de rol van de metacognitie en de cognitieve en executieve functies. Je leert hoe je kinderen bewust kunt maken van de kracht van hun gedachten, hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun leerproces en steeds meer zelfsturend, autonoom kunnen leren. Hoe (hoogbegaafde) kinderen kunnen omgaan met de spanningen die het hebben van talent vaak met zich mee brengen. Je kunt ze helpen bij het omgaan met het anders zijn en de hindernissen die ze tegenkomen.

Daarnaast is een rode draad in deze cursus de balans tussen inspanning en ontspanning. Je leert technieken en oefeningen om deze balans in je klas te bevorderen en te waarborgen. Elke bijeenkomst bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. Je bereidt je voor door de (actuele) literatuur te lezen en daarnaast doe je opdrachten in de praktijk waardoor je de theorie meteen toepast. Er is er veel ruimte voor uitwisseling van ideeën en ervaringen.

Deze cursus bestaat uit drie bijeenkomsten op woensdagen: 11 mei, 25 mei en 15 juni 2022, van 15.30 tot 18.00 en vindt plaats bij DNKRS, Pieronlaan 7 in Amstelveen.

Aanmelden is mogelijk via het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen.