Verrijkingsgroepen

De verrijkingsgroepen po en vo zijn bedoeld voor hoogbegaafde kinderen en jongeren die iets méér willen of nodig hebben. Meer plezier, meer inzicht in zichzelf, meer contact met gelijkgestemden en meer kennis over denken, voelen en leren. De verrijkingsgroepen richten zich op persoonlijke ontwikkeling en het sociaal en emotioneel welbevinden van de deelnemers.

Een veelgehoorde uitspraak in onze groepen is: ‘Hier begrijpen de kinderen mij.’ Kinderen ontwikkelen hun zelfbeeld in contact met anderen die op hen lijken. Bij gebrek aan deze gelijkgestemden kunnen zij zich dom of onzeker gaan voelen over wat ze denken en voelen. Het ontmoeten van gelijkgestemden bij DNKRS draagt bij aan de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld.

jongens trekken gekke koppen

Verrijkingsgroepen po

Denken kan voor hoogbegaafde kinderen soms flitsend snel gaan, en voelen kan erg intens zijn. In de verrijkingsgroepen van DNKRS krijg je inzicht in je eigen snelle en intense manier van denken en voelen. Het is waardevol om deze processen te begrijpen. Zo leer je jezelf kennen en kun je jezelf makkelijker aansturen. 

In de verrijkingsgroep voor het po staan we stil bij gevoelens die gepaard gaan met leren en ontwikkelen: frustratie, stress of angst, maar ook opluchting en trots kunnen hier allemaal bij horen. Sommige kinderen haken makkelijk af wanneer zij zich niet prettig voelen omdat ze wrijving ervaren, maar juist dan zijn zij misschien wel iets nieuws aan het leren. In onze verrijkingsgroepen komen al deze gevoelens voor en raken de kinderen hiermee vertrouwd. 

What do we wish to maximize through our schooling? Is it just knowledge? Is it just intelligence? Or is it also wisdom? If it is wisdom, then we need to put our students on a much different course.

Robert Sternberg

In de verrijkingsgroep krijgen kinderen inzicht in hun eigen unieke manier van denken en zijn. Zij ervaren hun sterke en zwakke punten en worden zo (weer) kapitein op hun eigen schip!

De verrijkingsgroepen vinden op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag plaats. Wij delen de groepen in overleg met onze leerkrachten in op basis van de leeftijd van kinderen, hun ervaring bij ons en de dynamiek in onze groepen. Het is dus helaas niet mogelijk zelf een dag te kiezen.

Wil je eerst meer weten? Neem dan contact met ons op.

Verrijkingsgroep vo onderbouw

Verrijkingsgroep vo is er voor hoogbegaafde jongeren uit leerjaar 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. Als je het fijn vindt om ervaringen te delen en actief met elkaar te praten over hoe je in het leven staat, dan is deze groep echt iets voor jou. Ben je niet zo’n prater? Niet getreurd, er is voldoende ruimte om dingen te doen, zoals je van DNKRS gewend bent.

Tijdens drie zaterdagmiddagen ontmoet je gelijkgestemden. Samen kijken we wat er leeft in de groep. We helpen jou te reflecteren op jezelf en je omgeving en te ontdekken hoe je omgaat met de wereld om je heen. Dit doen we door:

  • een mix van creatieve, uitdagende en verrijkende activiteiten 
  • (spel)activiteiten die je helpen om over jezelf en elkaar na te denken
  • gesprekken met oude bekenden en (voor jou nu nog) nieuwe mensen

We werken met een groep van ongeveer 12 deelnemers.

Data en tarieven

Lachende tiener

Dialooggroep vo bovenbouw

Voor jongeren is het soms een hele klus om je weg te vinden in een leven vol prikkels, informatie en verwachtingen. Dikwijls is het lastig navigeren tussen druk van buitenaf om te presteren en verlangen naar rust en persoonlijke ontwikkeling. Het leven is dan een zoektocht naar je eigen pad, waarin ruimte is voor keuzes die goed zijn voor jou en jouw ontwikkeling. Een zoektocht ook, naar gelijkgestemden, naar mensen met wie je kunt sparren en spiegelen en die zich herkennen in jouw ervaringen.
Daarom heeft DNKRS nu een groep voor bovenbouw leerlingen van het voortgezet onderwijs! Een plek om jezelf te zijn, je thuis te voelen en op te laden.

Tijdens drie middagen ontmoet je gelijkgestemden waarmee je ervaringen kunt uitwisselen. We bekijken wat er leeft in de groep en voeren verdiepende gesprekken met peers. We gaan op onderzoek uit naar inzichten rondom gemeenschappelijke thema’s, zoals: 

  • Hoe zorg ik goed voor mezelf?
  • Hoe kan ik omgaan met perfectionisme?
  • Hoe ga ik constructief met stress en prestatiedruk om?
  • Hoe blijf ik (ook) trouw aan mezelf bij groepsdruk?
  • Hoe houd ik een gezonde balans tussen gedachten en gevoelens?
  • Hoe ontwikkel ik sociale contacten in een context die grotendeels niet hoogbegaafd is?

We werken met een groep van maximaal 8 deelnemers.

Ben je sensitief, slim, creatief, intens, en nieuwsgierig? Denk je complex, en voel je je soms eenzaam of onbegrepen? Dan is onze Dialooggroep vo bovenbouw misschien iets voor jou.

Data en tarieven

“Dialogisch gesprek met peers  biedt een perspectief voor de toekomst!”
“Het is fijn om met peers te praten, herkenning en erkenning te ervaren en vooral te klankborden. Het helpt mij om mijn eigen koers te bepalen.”

DNKRS creëert een sfeer en omgeving waarbij het gemakkelijker voelt om te delen dan bij een een-op-een sessies omdat iedereen zich op een gelijk playing field bevindt.”

Klanten over ons