Advies

Hoe help je hoogbegaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs met wat zij nodig hebben? DNKRS ondersteunt en adviseert hierover. Met gelijkwaardigheid als basis gaan we in gesprek en bekijken jullie situatie vanuit verschillende perspectieven. We maken zo het beeld compleet, vaak samen met ouders en de leerling, zodat er nieuwe inzichten ontstaan. 

Onze begeleiding is laagdrempelig; je kunt iedere vraag over hoogbegaafdheid aan ons voorleggen.

Ons aanbod:

  • ambulante begeleiding van scholen voor advies op maat
  • advies over deelname aan onze verrijkingsgroepen voor een leerling
  • advies en begeleiding bij het opzetten van een verrijkingsgroep
  • advies en begeleiding bij gesprekken met ouders 
  • advies en begeleiding bij het ontwikkelen van beleid
  • ouderavonden, trainingen en workshops over leren en hoogbegaafdheid
  • supervisie voor leerkrachten van een verrijkingsgroep

Wil je je persoonlijke wensen met ons bespreken?