man

Subsidieregeling begaafde leerlingen po en vo

(Hoog)begaafde leerlingen profiteren niet altijd genoeg van het bestaande onderwijsaanbod. Daarom worden samenwerkingsverbanden passend onderwijs (primair en voortgezet onderwijs) gestimuleerd met subsidie, om deze leerlingen extra ondersteuning te geven.

DNKRS werkt graag samen met scholen met een visie op het gebied van vernieuwend onderwijs. 

Deze ondersteuning kan bestaan uit nieuwe activiteiten, het aantrekken of ontwikkelen van meer expertise, maar ook uit het uitbouwen van bestaande arrangementen of voorzieningen. Het is belangrijk dat de kennis over (hoog)begaafdheid wordt vergroot en beter wordt verspreid, en dat het aanbod voor deze leerlingen wordt uitgebreid. Het is ook belangrijk dat de samenwerking tussen samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen in het primair en voortgezet onderwijs en overige belangenpartijen in de regio wordt versterkt.

Voor deze ondersteuning kunt u subsidie aanvragen van 4 juli tot en met 30 september 2023.

DNKRS helpt je een passend aanbod te ontwikkelen voor deze doelgroep. Wij denken mee bij het ontwikkelen van beleid, verzorgen studiedagen en teamtrainingen, cursussen voor leerkrachten en docenten en bieden advies en ondersteuning bij gesprekken met ouders en het opzetten van een verrijkingsgroep.