Traumasensitief aanbod

Trauma en traumagerelateerde klachten kunnen ontstaan als gevolg van het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen. Dat kunnen geïsoleerde gebeurtenissen zijn, zoals een ongeluk, een vechtpartij of een overval, of nare gebeurtenissen die steeds opnieuw plaatsvinden en voortduren. Ook het blootstaan aan langdurige stress kan traumatiserend werken.

Social engagement

Een van de beschermende factoren die traumatisering kan voorkomen of verminderen is social engagement: het in verbinding zijn met andere mensen, het samen meemaken, het onderdeel zijn van een gemeenschap of groep. 

Juist dat gevoel, het deel uitmaken van een groep,  is iets dat hoogbegaafde kinderen vaak niet kennen. Zij voelen zich regelmatig niet verbonden met kinderen van hun leeftijd, met hun klas of met hun leerkracht. Vaak voelen zij zich anders en onbegrepen. Een voortdurend niet gezien worden, een leerhonger die niet gevoed wordt en het langere tijd anders, onbegrepen en niet gezien worden heeft invloed op de ontwikkeling van de persoonlijkheid.

Ook het (soms meerdere malen) van school wisselen, het niet adequaat reageren op het gedrag dat voortkomt uit bovenstaande mismatch kan maken dat een kind zich permanent onveilig voelt en langdurig  stress ervaart. 

Zelfs wanneer een kind uiteindelijk toch op zijn plek komt en wél gezien wordt, zijn er vaak nog duidelijke sporen van de beleefde stress aanwezig. Het kind is hyperalert of juist heel passief, ontploft snel, of barst juist voortdurend in tranen uit, het kan zich niet concentreren, zit te wiebelen of droomt de hele dag weg.

Het kind in het hoofd én lijf weer laten voelen dat het veilig is, dat de voortdurende alertheid die eerder zo noodzakelijk was nu niet meer nodig is, vraagt om veel geduld, begrip en een traumasensitieve aanpak in de groep. Zeker bij hoogbegaafde kinderen is psycho-educatie hierbij van grote waarde, naast het ervaren dat zij niet de enige zijn met deze zorgen en gevoelens.

DNKRS helpt graag bij het creëren van een traumasensitieve omgeving.

Training Traumasensitief onderwijs

Dit gecombineerde aanbod van Orion en DNKRS wordt aangeboden door het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen. Vier bijeenkomsten voor leerkrachten van hoogbegaafden (deeltijd én voltijd), verzorgd door Expertisecentrum Orion. De tweede bijeenkomst is samen met DNKRS waarbij wordt ingegaan op trauma en stress specifiek bij hoogbegaafden.

Meer informatie

De cursus wordt aangeboden door het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen. Stuur voor vragen gerust een mail aan Brigit en Meike.

De Traumasensitieve groep

Vier lessen in je groep over omgaan met stress voor hoogbegaafde kinderen én hun leerkracht, verzorgd door twee specialisten van DNKRS. Tijdens deze lessenserie ontstaat een hechte groep, beter op elkaar afgestemd en veiliger. Er is een gemeenschappelijke taal voor het benoemen van positieve en negatieve gevoelens en emoties. De kinderen en de leerkracht beschikken over vaardigheden om elkaar en zichzelf te helpen reguleren. Dit is altijd maatwerk, de inhoud wordt aangepast aan wat er in de groep nodig is. Globaal bestaat het traject uit:

  • vier lessen van 90 minuten in de groep door twee specialisten van DNKRS
  • alle kinderen én de leerkracht doen mee
  • geschikt voor voltijds hb-groepen (verrijkings-/plusklassen en reguliere groepen in overleg)
Doelen
  • De groep heeft kennis over (chronische) stress en hoogbegaafdheid (psycho-educatie). 
  • De kinderen in de groep hebben meer zelfkennis en zelfinzicht en kunnen hun eigen triggers herkennen.
  • De kinderen in de groep kunnen hun eigen gevoelens, wensen en behoeftes bij ontregeling herkennen en benoemen. 
  • De kinderen in de groep hebben toegang tot een ‘koffertje’ met technieken om rustig te worden en zichzelf en anderen te (helpen) reguleren.
  • De groep heeft een gemeenschappelijke taal ontwikkeld, is opmerkzaam en houdt rekening met elkaar.

Tijdens de groepstraining van DNKRS wordt jarenlange kennis van hoogbegaafdheid gecombineerd met een traumasensitieve aanpak. De leerkrachten van DNKRS bieden de groep psycho-educatie over hoogbegaafdheid én over reacties op stress aan de hand van duidelijke metaforen en symbolen. Daarnaast leren zij de kinderen een scala aan oefeningen en activiteiten die helpen het stressniveau te verlagen en die kinderen ook samen of thuis kunnen uitvoeren.

De kinderen krijgen handvatten om gevoel en emoties met de klas te bespreken, en om op een laagdrempelige manier aan te geven wat voor hen werkt als ze zich niet zo prettig voelen. Op deze manier worden zij ook in de benadering van hun klasgenoten sensitiever en verbeteren de sfeer en sociale betrokkenheid in de groep.

Na elke bijeenkomst is er een opdracht waarmee de kinderen in de klas of thuis aan de slag kunnen, en na afloop krijgt de groep een koffertje met alle tools die gedurende de lessen aangeboden zijn.

Belangstelling?

Stuur een e-mail aan Brigit of Meike.

Maatwerk training of workshop

Daarnaast kan DNKRS natuurlijk ook een maatwerk training of workshop geven over dit onderwerp. Neem daarvoor vooral contact op met Brigit of Meike.