Waarden, (zelf)zorg en kwaliteit

Drie jaar lang werkten we met alle collega’s aan een horizontale organisatie. Dat houdt in dat niemand de baas is en tegelijkertijd iedereen de baas is. Sinds 1 januari 2023 past onze juridische structuur daarbij: wij zijn een stichting met een maatschap. Hoe vertaalt zich dat naar de zorg en hulp die wij bieden? En hoe wordt de kwaliteit van onze werkwijzen en de hulpverlening beoordeeld?

Waarden

Vorig jaar introduceerde DNKRS haar nieuwe huisstijl en maakten we kennis met Spoenk, ons bijzondere wezen dat symbool staat voor:

  • denken, doen, voelen
  • rijkgeschakeerd en fantasierijk
  • nieuwsgierig en lerend
  • vertrouwengevend
  • verbindend
  • evenwichtig en in balans

Inmiddels is Spoenk niet meer weg te denken bij DNKRS.

Aan onze vastgestelde missie en visie en waarden gaat een belangrijk besef vooraf; het welzijn en welbevinden van alle mensen die voor DNKRS werken, vormt een gezonde grond voor inspirerende zorg aan onze cliënten. Vertaald: als wij goed voor onszelf zorgen, dan kunnen wij ook goed voor anderen zorgen.

(Zelf)zorg en organisatie

Het was begin 2020 dat DNKRS intern een horizontaal organisatieproces inluidde. We bespraken destijds fragmenten uit het boek van Jan Bommerez ‘Door de bomen het bos zien’.

Organisaties die zich gedragen als levende, open systemen met een ‘ziel’ zijn zelforganiserend en daarmee duurzaam, zo blijkt uit onderzoek. Zodra er ruimte ontstaat voor onze creatieve kracht (flow), zien we zelforganiserende processen ontstaan die de organisatie als geheel dienen. Wanneer we een ecosysteem scheppen waarin rupsen vlinders kunnen worden, zal een spontaan, zelforganiserend proces op gang komen. 

Jan Bommerez

In de jaren die volgden werkten we met alle collega’s aan het horizontale en zelforganiserende ecosysteem. We voerden dialogen met elkaar en namen de tijd om samen zaken te onderzoeken en obstakels te overwinnen. Met elkaar verlegden we grenzen. Zo leerden wij elkaar op een dieper niveau kennen.

Het zelforganiserende open systeem heeft op 1 januari 2023 gestalte gekregen in een uitbreiding van onze maatschap. Een maatschap zonder hiërarchie, zonder tussenlagen en met gelijkwaardigheid in besluitvorming. Daarbij hadden we voor ogen dat het bedrijf niet winstgevend hoefde te zijn, opdat opbrengsten gebruikt kunnen worden voor de goede doelen die onze missie en visie onderstrepen. Deze gedachte kreeg juridisch vorm door de oprichting van Stichting DNKRS.

Kwaliteit

Successen vieren we samen! We zijn blij dat we kunnen melden dat de kwaliteit van onze organisatie en dienstverlening op 11 mei 2023 is erkend en gecertificeerd door Keurmerkinstituut.