Digiles 1: Torens bouwen

Met deze leuke, uitdagende digitale verrijkingsles die geschikt is voor alle leerlingen in de klas èn ook voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen kun je als leerkracht meteen aan de slag. De les is geschikt voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Deze verrijkingslessen zijn ook een uitdaging voor de verrijkingsklas en plusklas. Als leerkracht heb je tijdens deze digitale les een begeleidende, coachende rol.

Leerdoelen: praktische intelligentie (Sternberg), samenwerken, afkijken, van fouten maken kun je leren!

In deze uitdagende les, gebaseerd op de wetenschappelijke theorie; Denkvaardigheden van Sternberg (analytisch, praktisch, creatief), gaat het in deze verrijkingsles vooral om het inzetten van de praktische intelligentie, samenwerken én van je fouten leren! De opdracht om een hoge en stevige toren te bouwen is laagdrempelig en leuk maar echt lastig, de kinderen moeten in deze les heel goed met elkaar overleggen om samen de opdracht te laten slagen.

Dit is les 1 in de serie van 7 lessen, maar deze les kan ook als aparte les gegeven worden, daarom ontvang je naast deze lesfilm ook de instructiefilm met uitleg over de theorie van Sternberg en een aparte instructiefilm over; hoe om te gaan met afkijken in deze les.

Er is 5 minuten aan lesmateriaal beschikbaar, waarbij de gehele les 1,5 uur bestrijkt en deze kan worden uitgebreid tot ongeveer 3,5 uur naar gelang de behoefte.
Ter voorbereiding adviseren wij om de lesfilm eerst zelf te bekijken, de benodigde materialen te verzamelen, de invulformulieren voor de leerlingen uit te printen. Zet in de klas de lesfilm aan via het digibord en ga meteen met de klas aan de slag. Als leerkracht hoef je alleen de lesfilm tussentijds stil te zetten als de leerlingen aan de slag gaan. Instructies worden duidelijk aangereikt. Je hebt dan als leerkracht de tijd en mogelijkheid om de leerlingen coachend te begeleiden.

Hieronder staat de lesfilm, de instructiefilm(s) en de leerlingformulieren voor je klaar. Je kunt meteen aan de slag.

Formulieren

Invulformulier leerlingen

Instructie leraren A: UITLEG OVER DE THEORIE VAN STERNBERG

Instructie leraren B: AFKIJKEN MAG DAT?

Digiles 1: TORENS BOUWEN