Digiles 2: Luchtmachines

Met deze leuke, uitdagende digitale verrijkingsles die geschikt is voor alle leerlingen in de klas èn ook voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen kun je als leerkracht meteen aan de slag. De les is geschikt voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Deze verrijkingslessen zijn ook een uitdaging voor de verrijkingsklas en plusklas. Als leerkracht heb je tijdens deze digitale les een begeleidende, coachende rol.

Dit is les 2 in de serie van 7 lessen, maar deze les kan ook als aparte les gegeven worden, daarom ontvang je naast deze lesfilm ook de instructiefilm met uitleg over de theorie van Sternberg.

Leerdoelen: alle Denkvaardigheden van Sternberg inzetten, samenwerken.

In deze uitdagende les, gebaseerd op de wetenschappelijke theorie; Denkvaardigheden van Sternberg (analytisch, praktisch, creatief), gaat het in deze verrijkingsles om het bewust inzetten van de alle drie de denkvaardigheden en samenwerken. De opdracht om een luchtmachine te bouwen is leuk, uitdagend en laagdrempelig en kan door alle leerlingen gedaan worden, waarbij mede de uitdaging zit in het element om een vernieuwend idee toe te voegen aan het ontwerp wat de luchtmachine bijzonder en snel maakt.

Er is 5 minuten aan lesmateriaal beschikbaar, waarbij de gehele les 1,5 uur bestrijkt en deze kan worden uitgebreid tot ongeveer 3,5 uur naar gelang de behoefte.
Ter voorbereiding adviseren wij om de lesfilm eerst zelf te bekijken, de benodigde materialen te verzamelen, de invulformulieren voor de leerlingen uit te printen. Zet in de klas de lesfilm aan via het digibord en ga meteen met de klas aan de slag. Als leerkracht hoef je alleen de lesfilm tussentijds stil te zetten als de leerlingen aan de slag gaan. Instructies worden duidelijk aangereikt. Je hebt dan als leerkracht de tijd en mogelijkheid om de leerlingen coachend te begeleiden.

Hieronder staat de lesfilm, de instructiefilm(s) en de leerlingformulieren voor je klaar. Je kunt meteen aan de slag.

Formulieren

Invulformulier leerlingen

Digiles 2: LUCHTMACHINES

Instructie leraren A: UITLEG OVER DE THEORIE VAN STERNBERG