Digiles 3: Bibberende brug

Meteen aan de slag met de hele klas met deze leuke, lekkere en uitdagende digitale verrijkingsles. Deze les is  geschikt voor alle leerlingen in de klas èn ook voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. De les is geschikt voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Deze verrijkingslessen zijn ook een uitdaging voor de verrijkingsklas en plusklas. Als leerkracht heb je tijdens deze digitale les een begeleidende, coachende rol.

Leerdoelen: Alle Denkvaardigheden van Sternberg inzetten, samenwerken, kennis over natuurkundige krachten, doorzetten.

In deze uitdagende les, gebaseerd op de wetenschappelijke theorie; Denkvaardigheden van Sternberg (analytisch, praktisch, creatief), gaat het in deze verrijkingsles vooral om het tegelijkertijd inzetten van alle denkvaardigheden en samenwerken. Omdat er ook eetbare materialen ingezet worden om een stevige brug te bouwen is deze les zeer laagdrempelig en leuk maar zeker ook lastig door het weerbarstige materiaal, de kinderen moeten in deze les doorzetten en ook met elkaar overleggen om samen de opdracht te laten slagen.

Zet deze lesfilm aan via het digibord en ga meteen met je klas aan de slag. Als leerkracht hoef je alleen de lesfilm tussentijds stil te zetten als de leerlingen aan de slag gaan. Instructies worden duidelijk aangereikt. De gebruikte materialen betreffen vooral kosteloze materialen.

Dit is les 3 in de serie van 7 lessen, maar deze les kan ook als aparte les gegeven worden, daarom ontvang je naast deze lesfilm ook de instructiefilm met uitleg over de theorie van Sternberg.

Er is 5 minuten aan lesmateriaal beschikbaar, waarbij de gehele les 1,5 uur bestrijkt en deze kan worden uitgebreid tot ongeveer 3,5 uur naar gelang de behoefte.
Ter voorbereiding adviseren wij om de lesfilm eerst zelf te bekijken, de benodigde materialen te verzamelen, de invulformulieren voor de leerlingen uit te printen. Zet in de klas de lesfilm aan via het digibord en ga meteen met de klas aan de slag. Als leerkracht hoef je alleen de lesfilm tussentijds stil te zetten als de leerlingen aan de slag gaan. Instructies worden duidelijk aangereikt. Je hebt dan als leerkracht de tijd en mogelijkheid om de leerlingen coachend te begeleiden.

Hieronder staat de lesfilm, de instructiefilm(s) en de leerlingformulieren voor je klaar. Je kunt meteen aan de slag.

Formulieren

Invulformulier leerlingen

Digiles 3: BIBBERENDE BRUG

Instructie leraren A: UITLEG OVER DE THEORIE VAN STERNBERG