Digiles 6: Polyhedra

Meteen aan de slag met de hele klas met deze leuke, lekkere en uitdagende digitale verrijkingsles. Deze les is  geschikt voor alle leerlingen in de klas èn ook voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. De les is geschikt voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Deze verrijkingslessen zijn ook een uitdaging voor de verrijkingsklas en plusklas. Als leerkracht heb je tijdens deze digitale les een begeleidende, coachende rol.

Leerdoelen: De verschillende denkvaardigheden van Sternberg allemaal gelijktijdig inzetten om succesvol de opdracht te maken, uitvinden, samenwerken.

In deze uitdagende les, gebaseerd op de wetenschappelijke theorie; Denkvaardigheden van Sternberg (analytisch, praktisch, creatief), gaat het er vooral om deze gelijktijdig in te zetten om daarmee tot een succesvolle polyhedra te komen. Misschien vinden de leerlingen wel nieuwe polyhedra’s uit.

Zet deze lesfilm aan via het digibord en ga meteen met je klas aan de slag. Als leerkracht hoef je alleen de lesfilm tussentijds stil te zetten als de leerlingen aan de slag gaan. Instructies worden duidelijk aangereikt. De gebruikte materialen betreffen vooral kosteloze materialen.

Dit is les 6 in de serie van 7 verrijkingslessen, maar deze les kan ook als aparte les gegeven worden. De kennis over de theorie van Sternberg met de drie denkvaardigheden is bij deze les belangrijk, de instructiefilm met uitleg is daarom bijgevoegd.

Er is 5 minuten aan lesmateriaal beschikbaar, waarbij de gehele les 1,5 uur bestrijkt en deze kan worden uitgebreid tot ongeveer 3,5 uur naar gelang de behoefte.Ter voorbereiding adviseren wij om de lesfilm eerst zelf te bekijken, de benodigde materialen te verzamelen, de invulformulieren voor de leerlingen uit te printen. Zet in de klas de lesfilm aan via het digibord en ga meteen met de klas aan de slag. Als leerkracht hoef je alleen de lesfilm tussentijds stil te zetten als de leerlingen aan de slag gaan. Instructies worden duidelijk aangereikt. Je hebt dan als leerkracht de tijd en mogelijkheid om de leerlingen coachend te begeleiden.

Hieronder staat de lesfilm, de instructiefilm(s) en de leerlingformulieren voor je klaar. Je kunt meteen aan de slag.

Formulieren

Invulformulier leerlingen

Digiles 6: POLYHEDRA

Instructie leraren A: UITLEG OVER DE THEORIE VAN STERNBERG