Ateliers

In het Atelier voor sensitieve creatieve geesten krijgen kinderen de kans om in rust en uitsluitend voor zichzelf te schilderen, tekenen of construeren. Er is gelegenheid om te experimenteren en een eigen pad te kiezen in het creatieve proces. We bieden de ruimte en vrijheid voor verdieping in de materialen en het werk en om creativiteit te ontwikkelen en grenzen te verleggen.

Het doel van het Atelier is om de spontane processen (weer) op gang te brengen of vrijelijk hun gang te laten gaan. Kinderen ontwikkelen eigenwaarde als wij hun creaties accepteren zoals ze zijn.

Iedere dag wordt een selectie van materialen aangeboden. Materialen die uitnodigen tot onderzoek en creëren, zoals teken- en schildermaterialen, maar ook kraaltjes, dopjes, kurken, klei, etc. Er worden geen opdrachten, thema’s of voorbeelden aangeboden en er wordt zo min mogelijk over het werk gesproken. Wij inspireren, faciliteren en steunen alleen. We bespreken een paar heldere regels met de kinderen die de randvoorwaarden vormen om een veilige, oordeelvrije omgeving te creëren. (Zie toelichting.)

Toelichting

Dit atelier is gebaseerd op het Schilderoord van Arno Stern en de ideeën van de Deense gezinstherapeut Jesper Juul. Zij gaan er beide vanuit dat kinderen de wereld vanuit zichzelf mogen ontdekken en dat volwassenen hierin een gelijkwaardige rol moeten spelen. Alle kinderen dragen een sterke bron van ideeën in zich en door ze rust en ruimte te bieden, kunnen deze ideeën tot ontwikkeling komen.

Hierbij spelen zowel bewuste als onbewuste processen een rol. Door zonder thema’s en oordeelvrij te werken kunnen dingen uit het onbewuste naar boven komen en bewust worden. Kinderen ontwikkelen eigenwaarde als wij ze accepteren zoals ze zijn en dus ook hun creaties accepteren zoals ze zijn. Wanneer we als volwassenen focussen op het proces in plaats van op het resultaat gaan kinderen onderzoeken en experimenteren zonder een vastgesteld eindresultaat voor ogen te hebben. Zo kunnen zij samen met het kind de wereld ontdekken.

Creatieve ateliers

Soms organiseren wij creatieve ateliers die er net iets anders uitzien en een thema hebben. Bijvoorbeeld origami of 3D-tekenen. Wij publiceren deze ateliers in onze nieuwsberichten en op Facebook.

Praktisch

Het Atelier voor sensitieve creatieve geesten wordt op diverse momenten in het jaar aangeboden als drie- of vierdaagse activiteit. Ook in de schoolvakanties openen wij vaak het Atelier.

Doelgroep: 7 t/m 11 jaar (groep 4 t/m 8)

Geplande atelierdata
Tarieven

Ontdek je-zelf

Klanten over ons