Begeleiding

DNKRS begeleidt ouders, kinderen en jongvolwassenen op een gelijkwaardige en inspirerende manier. 

We gebruiken een rijk scala aan behandel- en begeleidingsmethoden. Iedere begeleider heeft haar eigen expertise en werkwijze. Hierbij kun je denken aan: beeldende therapie, ondersteuning bij trauma’s, mindfulness, dialoog, positive discipline en oplossingsgericht coachen. Wij luisteren naar jouw vraag, kiezen een passende vorm en zetten vaak een combinatie van deze methodes in.

Begeleiding kinderen en jongeren

Bij het begeleiden van kinderen en jongeren letten wij op op het emotionele welbevinden. Samen met het kind en de ouders onderzoeken we welke dingen goed en welke dingen minder goed lopen. Naast gesprekken gaan we aan de slag met activiteiten zoals tekenen, spelletjes of creatieve activiteiten.

De begeleiding richt zich bijvoorbeeld op: 

  • kennis over hoogbegaafdheid (psycho-educatie)
  • het ontwikkelen van een positief zelfbeeld
  • de mindset over intelligentie
  • omgaan met je gedachten en gevoelens
  • omgaan met faalangst
  • het ontwikkelen van sociale vaardigheden
  • hulp bij onderpresteren
  • hulp bij het ontwikkelen van strategieën bij het leren

Vaak gaat het om een combinatie van deze aspecten.

Groepstherapie jongeren

Bij sommige kinderen en jongeren blijkt dat begeleiding in een groepssetting betere resultaten oplevert, omdat zij baat hebben bij het delen in een groep en daarbij her- en erkenning vinden bij de knelpunten waar zij tegenaan lopen. Naast de begeleiding van de therapeut leren deze jongeren van elkaars ervaringen en bevindingen en hebben zij het gevoel niet alleen te staan.

Mindfulness voor hoogbegaafde kinderen

Hoogbegaafde kinderen en jongeren hebben vaak veel gedachten in hun hoofd en zijn soms extra gevoelig voor prikkels. Mindfulness helpt kinderen zich bewust te worden van hun gedachten en de prikkels uit hun omgeving en leert ze hiermee om te gaan. Door onze mindfulness begeleiding worden kinderen zich bewust van hun kwaliteiten, dit vergroot het inzicht in hun functioneren.

Aanmelden voor deze begeleiding kan via ons contactformulier. Wij nemen daarna contact met je op voor een gesprek.

Ontdek je-zelf

Beeldende begeleiding of therapie

Sommige mensen zijn zó vaardig met taal dat hun gevoel wordt ondergesneeuwd door hun verstand. Praten is dan niet de meest voor de hand liggende vorm van therapie. Beelden zijn vaak directer en begrijpelijker dan woorden alleen. We werken regelmatig met middelen zoals verf, krijt en tekenmaterialen, maar ook met stoffen, tijdschriften en papier. Door te praten over hoe jij dingen beleeft, brengen we in beeld wat belangrijk voor je is.

## Verborgen Notitie: ##
De row-blokken met “Ontdek je zelf” de afbeelding worden niet tegelijkertijd weergegeven. Het rechter row-blok wordt verborgen op tablet. het linker row-blok wordt alleen op tablet weergegeven.

Ontdek je-zelf

Online opvoedadvies

Een uitgebreid zorgtraject is niet altijd wenselijk. Vaak heb je gewoon behoefte aan een snel advies of wil je even sparren over de opvoeding. Hoe blijf je geduldig en positief? Hoe vind je de balans tussen opvoeden en loslaten? Hoe ga je om met druk, stress, angst en spanningen? Voor deze uitdagingen biedt DNKRS online opvoedadvies. Je kunt zelf een afspraak inplannen en direct betalen. Geef daarbij aan of je wilt bellen of videobellen.

Wij bieden maximaal drie gesprekken tegen het tarief voor online opvoedadvies. Als er meer nodig is, dan valt dat onder onze reguliere begeleidingstrajecten tegen het normale uurtarief.

Het gesprek kan telefonisch of via videobellen plaatsvinden. Videobellen kan via Zoom of de app Signal. Installeer eventueel Signal vooraf op je mobiele telefoon. Signal is een veilig en privacyvriendelijk alternatief voor WhatsApp.

Klanten over ons