Oudergroepen

Onze oudergroepen bevinden zich in een ontwikkelingsfase. De ouderbijeenkomst wordt als eenmalig element aangeboden aan ouders van de kinderen in onze verrijkingsgroepen. Gezien het enthousiasme, onderzoeken wij op dit moment de mogelijkheden om het onderstaande aanbod te verbreden en een meer blijvend karakter te geven, zodat verdieping kan plaatsvinden.

Begaafden hebben unieke behoeften en kwetsbaarheden. Het opvoeden van een hoogbegaafd kind brengt uitdagingen met zich mee. Het kost energie en tijd om je kind te leren omgaan met de intensiteit die het diepe voelen en denken met zich mee kan brengen. Je kind wil zichzelf leren kennen, met alles wat daarbij hoort. Jullie willen je kind onvoorwaardelijk steunen in dit proces, maar het kan moeite kosten om daarover op een lijn te zitten. Tegelijkertijd word je ook door familie en vrienden misschien niet altijd begrepen, of leidt je aanpak tot discussies op school of bij de sportvereniging. Dit kan spanning veroorzaken tussen ouders onderling en tussen ouders en (andere) kinderen. Terwijl opvoeden ook plezier kan geven.

In de oudergroepen voeren we gesprekken over het opvoeden van een hoogbegaafd kind. We bieden psycho-educatie over hoogbegaafd zijn, zodat je als ouder je kind (nog) beter begrijpt. We slaan tegelijkertijd de brug tussen jullie als ouders en brengen daarbij onze expertise en ervaring in. Het kan bemoedigend en geruststellend zijn om ervaringen met elkaar te delen. Het kan pijnlijk herkenbaar zijn en waardevolle reflectie bieden.

Natuurlijk is er in de groepen ook ruimte om vragen te stellen over je kind en jouw rol als opvoeder. We kijken samen met jullie naar de kansen om positief en ontspannen op te voeden (positive discipline). Daarbij geven we tips mee uit de cognitieve gedragstherapie.

Hé, gaat dit ook over mij?

Als ouder herken je misschien wel dat de zoektocht naar informatie over hoogbegaafdheid kan leiden tot nieuwe ontdekkingen over jezelf.

Hoe is het om hoogbegaafd te zijn? Sluit gerust eens aan bij onze dialoogavonden voor hoogbegaafde volwassenen.

Ontdek je-zelf
jonge vrouw