Oudergroepen

De ouderbijeenkomst wordt als eenmalig element aangeboden aan ouders van de kinderen in onze verrijkingsgroepen. Gezien het enthousiasme, onderzoeken wij op dit moment de mogelijkheden om het onderstaande aanbod te verbreden en een meer blijvend karakter te geven, zodat verdieping kan plaatsvinden.

Begaafden hebben unieke behoeften en kwetsbaarheden. Het opvoeden van een hoogbegaafd kind brengt uitdagingen met zich mee. Het kost energie en tijd om je kind te leren omgaan met de intensiteit die het diepe voelen en denken met zich mee kan brengen. Je kind wil zichzelf leren kennen, met alles wat daarbij hoort. Jullie willen je kind onvoorwaardelijk steunen in dit proces, maar het kan moeite kosten om daarover op een lijn te zitten. Tegelijkertijd word je ook door familie en vrienden misschien niet altijd begrepen, of leidt je aanpak tot discussies op school of bij de sportvereniging.

Hoe ziet zo’n bijeenkomst eruit?

Elke verrijkingscyclus gaan we diep in op een thema (gekozen door ouders). Met een groep van maximaal 20 ouders voeren we mooie gesprekken over het opvoeden van hoogbegaafde kinderen. Waardevol blijkt vooral de brug die tussen ouders wordt geslagen, de herkenbaarheid, de reflectie en de vele ervaringen die worden uitgewisseld.

De avonden hebben als doel ouders te laten ervaren hoe zij vanuit hun eigen kracht van betekenis kunnen zijn bij de emotionele begeleiding van hun begaafde kind. Vanuit ervaringsdeskundigheid als ouder en jarenlange expertise in het begeleiden van kinderen en jongeren met kenmerken van hoogbegaafdheid, kijken Rachel Pais (psycholoog) en Xandra Moll (facilitator Peers4Parents) samen met ouders naar de kansen om positief en ontspannen op te voeden. Zij geven tips en handvatten, zo concreet en toepasbaar mogelijk.

We bieden een plek waar ouders:

  • herkenning, erkenning en steun vinden bij elkaar
  • ervaringen delen over (de complexiteit van het) opvoeden van hoogbegaafde kinderen
  • een eigen, persoonlijke manier vinden om hun kinderen emotioneel te begeleiden
  • nieuwe inzichten op kunnen doen

Hé, gaat dit ook over mij?

Als ouder herken je misschien wel dat de zoektocht naar informatie over hoogbegaafdheid kan leiden tot nieuwe ontdekkingen over jezelf.

Hoe is het om hoogbegaafd te zijn? Sluit gerust eens aan bij onze dialoogavonden voor hoogbegaafde volwassenen.

Ontdek je-zelf
jonge vrouw