Meerbegaafdheid

Meerbegaafd

In het verlengde van hoogbegaafdheid worden soms ook andere termen gebruikt. Eén daarvan is meerbegaafdheid. Hoewel vaak wordt gesignaleerd dat aan hoogbegaafdheid een hoger IQ (>130) is verbonden dan aan meerbegaafdheid (bovengemiddeld intelligent), kun je deze lijn niet zomaar doortrekken. Er is meer.

Het verschil tussen deze termen zit in de intensiteit waarmee hoogbegaafden dingen doen en beleven. De intensiteit wordt veroorzaakt door een groter, hoger bewustzijn, dat andere reacties en denkpatronen oplevert. Door deze intensiteit ontstaan er verschillen in gedrag, kennis en kunde. Zo voelt een meerbegaafde zich vaker thuis in een groep of op school, waar een hoogbegaafde minder gelijkdenkenden treft. Ook de manier van leren (bottum-up versus top-down) is een voorbeeld van het verschil tussen meer- en hoogbegaafdheid.

Meerbegaafden gebruiken over het algemeen voornamelijk de linker hersenhelft, waar taal en rekenen zetelt. Een hoogbegaafde heeft veel vaker dan gemiddeld een zeer actieve rechterhersenhelft, de kant van de creativiteit en muzikaliteit.

Creatief begaafd

Creatief begaafden kun je omschrijven als associatieve, creatieve denkers. Zodra een creatief begaafde nieuwe informatie krijgt, wordt er automatisch doorgedacht en wordt de informatie gekoppeld aan dat wat zij al weten. De nieuwe verbanden die ontstaan, leiden tot nieuwe concepten en ideeën. Creatief begaafd zegt dus niets over hoe handig of artistiek je bent, maar zegt alles over de manier van denken.

Bij creatieve begaafdheid is niet per se sprake van een bovengemiddelde intelligentie. Het komt bij alle IQ-niveaus voor. Creatief hoogbegaafd wordt wél gekenmerkt door een hogere intelligentie.