We zijn er voor jou

DNKRS is er voor iedereen die doordenkt. Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die kritisch zijn, waarom-vragen stellen en dingen net even anders bekijken of doen. Voor al die snelle en slimme denkers, die complexe zaken prima aankunnen. Een tikkeltje eigenwijs soms, vaak niet te volgen, maar altijd zeer gedreven. Sensitieve en emotionele jonge mensen die intens leven. Nieuwsgierige, onderzoekende geesten die het heerlijk vinden om te creëren. We zien je. We zijn er voor je.

We zijn er voor je omgeving

DNKRS denkt mee, adviseert en staat naast ouders, verzorgers en leerkrachten. Dat doen we bij de opvoeding, met persoonlijk advies en begeleiding en ook op school. DNKRS gelooft dat kinderen een inspirerende omgeving nodig hebben om zich volledig te ontplooien. Scholen en gemeenten zien DNKRS graag als adviseur en partner bij het vormgeven van de begeleiding van deze kinderen en jongeren. 

We zijn er voor onderwijsvernieuwers

DNKRS voelt zich sterk verbonden met vernieuwingsscholen, zoals Montessori, Dalton, Freinet, Jenaplan, Vrije School, OGO, Natuurlijk Leren, Democratisch Onderwijs. Ook de huidige onderwijsvernieuwers dragen wij een zeer warm hart toe. Wij werken graag samen met scholen die zich bezighouden met onderwijsvernieuwing.

We zijn specialisten in hoogbegaafdheid

De specialisten van DNKRS weten veel over hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. We zoeken naar een vertrouwde en veilige basis, waardoor de kinderen en jongeren zichzelf (weer) ontdekken en groeien. Hierbij staan de behoeften van het kind centraal en verdiepen we ons in wat er achter het gedrag schuilgaat. Dit doen wij vanuit ruimte en vertrouwen en zonder oordeel.

We zijn een stichting

DNKRS wil onvoorwaardelijk een positieve bijdrage leveren aan de wereld van de hoogbegaafde. Dit doen we door kennisoverdracht en het faciliteren van mogelijkheden voor professionele hulp/therapie en verrijkend onderwijs. We zetten ons sociaal ondernemerschap in om – zonder winstoogmerk – de organisatie DNKRS draaiend te houden. We investeren we ook geregeld in eigen tijd. De opbrengsten uit onze diensten komen ten goede aan Stichting DNKRS (KVK: 88624854). De stichting heeft als doel: het ondersteunen en het stimuleren van het welbevinden van hoogbegaafden en hun omgeving door het doen van projecten, giften en/of schenkingen.

We zijn DNKRS!

Onze organisatie en jeugdhulp zijn gecertificeerd door Keurmerkinstituut.

Hildi

beeldend therapeut, trainer, leerkracht

Meike

kindercoach, trainer, leerkracht

Brigit

kindercoach, trainer, leerkracht

Linda

officemanager,
docent wijsheid in beweging

Eva

kindercoach, leerkracht

Xandra

kindercoach, leerkracht

Esther

psycholoog, trainer, specialist vo

Wivina

psycholoog, kindercoach, leerkracht

Rachel

kinder- en jeugdpsycholoog

Spoenk

ondersteunend wezen