Disclaimer

E-mail

E-mailberichten zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Het is mogelijk dat een bericht vertrouwelijke informatie bevat. Indien u een bericht ontvangt terwijl het niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u ons hierover per ommegaande te berichten en de e-mail te verwijderen. Bij voorbaat dank.
Neem gerust contact met ons op als u nog vragen of twijfels heeft via info@DNKRS.nl.

Website

In deze disclaimer betreffende de website wordt verstaan onder: de eigenaar: de eigenaar van de website; gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de gebruiker (bezoeker) van de website; de content: alle in de website aanwezige inhoud; Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. DNKRS voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. © Copyright DNKRS-gelukkig hoogbegaafd 2010-2021. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.DNKRS.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij DNKRS. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door DNKRS of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: ‘© Copyright DNKRS’, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook. Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Op deze website kunnen interactieve pagina’s aangeboden worden zoals reviews en Q&A’s. DNKRS is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn, en deze meningen en boodschappen geven niet de mening of het beleid van DNKRS weer.

Neem gerust contact met ons op als u nog vragen of twijfels heeft via info@DNKRS.nl.