Begeleiding en training

Hoe help je hoogbegaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs met wat zij nodig hebben? DNKRS ondersteunt en adviseert hierover. Met gelijkwaardigheid als basis gaan we in gesprek en bekijken we jullie situatie vanuit verschillende perspectieven. Op basis hiervan ontwikkelen we een begeleidings- en trainingsaanbod dat passend is bij de school.

Begeleiding

Een begeleidingstraject kan onder meer bestaan uit:

 • begeleiding van de werkgroep hoogbegaafdheid
 • trainingen en workshops over leren en hoogbegaafdheid
 • trainingen traumasensitief onderwijs
 • ambulante begeleiding en advies op maat
 • begeleiding bij het opzetten van een verrijkingsgroep
 • supervisie voor leerkrachten van een verrijkingsgroep
 • dialoogbijeenkomsten voor teams, leerlingen en ouders
 • etc.

Wil je je persoonlijke wensen met ons bespreken?

Training

Onze jarenlange ervaring met hoogbegaafdheid in het onderwijs zetten wij met plezier in om jou te inspireren. Ons aanbod bestaat uit teamtrainingen op maat die in de breedste zin te maken hebben met hoogbegaafdheid.

Hierbij kun je denken aan de volgende onderwerpen:

 • stimulerend signaleren
 • profielen van Betts & Neihart
 • onderwijsbehoeften hoogbegaafde leerlingen
 • verrijken in de montessoriklas
 • verrijken met de taxonomie van Bloom
 • begeleiding bij onderpresteren
 • mindset en leren leren
 • succesvolle intelligentie van Robert Sternberg
 • dialoogbijeenkomsten met je team
 • traumasensitief onderwijs

De gemeente en het samenwerkingsverband kunnen je informeren over subsidies en tegemoetkomingen voor onderwijsvoorzieningen, zodat de school de kosten voor deze leerlingen kan dragen.