Cursussen

jongens trekken gekke koppen

Gratis workshops – Verrijken in de montessoriklas

DNKRS biedt regelmatig een gratis workshop aan over montessori onderwijs & hoogbegaafdheid, de taxonomie van Bloom en top-down leren in de montessoriklas. Je maakt dan ook kennis met onze cursussen speciaal ontwikkeld voor leerkrachten in het montessori onderwijs.

Wil je een mail ontvangen als de nieuwe data bekend zijn? Laat het ons dan weten. 

Cursus Kennen en coachen van hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs

Hoe begeleid je hoogbegaafde leerlingen in de klas en op school? Wat heeft een hoogbegaafde leerling nodig? Deze en meer vragen staan centraal in vier trainingsmiddagen voor docenten, begeleiders en coaches in het voortgezet onderwijs.

Inhoud van de cursus
We gaan aan de slag met wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk is en hoe je hoogbegaafde leerlingen (die wel of niet onderpresteren) kunt herkennen. Daarbij spelen executieve functies, metacognitie en specifieke begaafdheidskenmerken een duidelijke rol.

Je leert oplossingsgerichte coachingstechnieken om met hoogbegaafde leerlingen in gesprek te gaan. Ten slotte gaan we nadenken over uitdagende programma’s en aan de slag met het maken van verrijkingsopdrachten.

Leerweg Specialist hoogbegaafdheid in het montessorionderwijs

De Leerweg van negen middagen is een praktische en tegelijkertijd theoretisch stevig onderbouwde opleiding tot Specialist hoogbegaafdheid in het montessorionderwijs (live of online).

Met een kleine groep van maximaal vijftien deelnemers kijken we met een montessori-bril naar (hoog)begaafdheid. We werken daarbij flexibel en spelen graag in op vragen en behoeften van de deelnemers.

Wat is hoogbegaafdheid? En hoe maken we gebruik van de sterke kanten van het montessorionderwijs om de (hoog)begaafde kinderen beter te bedienen? Hoe kan de voorbereide omgeving een rol spelen in dit aanbod? Hoe kan onze montessoriaanse wijze van begeleiden aansluiten bij wat een (hoog)begaafd kind nodig heeft? Op welke manier kunnen we meer verdieping en verbreding bereiken met het materiaal? Heeft een montessorischool een verrijkingsklas nodig? 

Vragen als deze komen aan de orde, maar ook heel veel ideeën, voorbeelden en achtergronden.

Na afloop van de Leerweg ontvang je een certificaat. Jaarlijks nodigen wij je uit voor de terugkomdag om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Je krijgt daarnaast toegang tot een databank met alle materialen van de cursus. En je krijgt de mogelijkheid samen te werken met andere (oud)cursisten, een groeiende groep enthousiaste montessorianen.

Wanneer je inschrijft voor de complete leerweg (in plaats van de drie losse modules), ontvang je 10% korting. Scholen van cursisten krijgen bovendien korting op onze teamtrainingen.

De data voor schooljaar 2022/2023 zijn nog niet bekend. Belangstellenden kunnen zich wel alvast vrijblijvend aanmelden. Je wordt geïnformeerd zodra de data bekend zijn.

Deel 1: Basis rijk onderwijs

Tijdens dit eerste deel van de leerweg komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het signaleren van de hoogbegaafde kinderen in je klas
  • De onderwijsbehoeften van deze kinderen 
  • De begeleiding die zij nodig hebben om optimaal tot hun recht te komen 

Naast heldere theoretische onderbouwing krijg je elke bijeenkomst veel praktische handvatten voor in de klas. Hier kun je meteen mee aan de slag.

Deel 2: Verdieping rijk onderwijs

Tijdens het verdiepende deel van de Leerweg leer je onder andere: 

  • Verrijkende lessen ontwerpen
  • Hoe je kinderen kunt helpen naar vermogen te presteren en onderpresteren kunt voorkomen
  • Hoe je een groei-mindset in je klas kunt bevorderen. 

De theorie en vaardigheden die je hier leert, maken je onderwijs niet alleen voor de hoogbegaafde kinderen, maar voor àlle kinderen in je klas waardevol en verrijkend!

man

Deel 3: Denken, leren en doen

Tijdens dit laatste deel van de Leerweg gaan we dieper in op de begeleiding van de hoogbegaafde kinderen. Aan de orde komen onder andere:

  • Gesprekken met kinderen, de kracht van gedachten 
  • Metacognitie, cognitieve en executieve vaardigheden
  • Strategietraining, onder andere met spelletjes en zelfsturend leren
  • presentatie van het reflectieverslag 

Vragen? Onduidelijkheden?