Cursussen

jongens trekken gekke koppen

Gratis workshops – Verrijken in de montessoriklas

DNKRS biedt regelmatig een gratis workshop aan over montessori onderwijs & hoogbegaafdheid, de taxonomie van Bloom en top-down leren in de montessoriklas. Je maakt dan ook kennis met onze cursussen speciaal ontwikkeld voor leerkrachten in het montessori onderwijs.

Wil je een mail ontvangen als de nieuwe data bekend zijn? Laat het ons dan weten. 

Cursus Kennen en coachen van hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs

Hoe begeleid je hoogbegaafde leerlingen in de klas en op school? Wat heeft een hoogbegaafde leerling nodig? Deze en meer vragen staan centraal in vier trainingsmiddagen voor docenten, begeleiders en coaches in het voortgezet onderwijs.

Inhoud van de cursus
We gaan aan de slag met wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk is en hoe je hoogbegaafde leerlingen (die wel of niet onderpresteren) kunt herkennen. Daarbij spelen executieve functies, metacognitie en specifieke begaafdheidskenmerken een duidelijke rol.

Je leert oplossingsgerichte coachingstechnieken om met hoogbegaafde leerlingen in gesprek te gaan. Ten slotte gaan we nadenken over uitdagende programma’s en aan de slag met het maken van verrijkingsopdrachten.

Leerweg Specialist hoogbegaafdheid in het montessorionderwijs

De Leerweg van negen middagen is een praktische en tegelijkertijd theoretisch stevig onderbouwde opleiding tot Specialist hoogbegaafdheid in het montessorionderwijs.

Met een groep van maximaal vijftien deelnemers kijken we met een montessori-bril naar (hoog)begaafdheid. We werken daarbij flexibel en spelen graag in op vragen en behoeften van de deelnemers.

Wat is hoogbegaafdheid? En hoe maken we gebruik van de sterke kanten van het montessorionderwijs om de (hoog)begaafde kinderen beter te bedienen? Hoe kan de voorbereide omgeving een rol spelen in dit aanbod? Hoe kan onze montessoriaanse wijze van begeleiden aansluiten bij wat een (hoog)begaafd kind nodig heeft? Op welke manier kunnen we meer verdieping en verbreding bereiken met het materiaal? Heeft een montessorischool een verrijkingsklas nodig? 

Vragen als deze komen aan de orde, maar ook heel veel ideeën, voorbeelden en achtergronden.

Na afloop van de Leerweg ontvang je een certificaat. Jaarlijks nodigen wij je uit voor de terugkomdag om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Je krijgt daarnaast toegang tot een databank met alle materialen van de cursus. En je krijgt de mogelijkheid samen te werken met andere (oud)cursisten, een groeiende groep enthousiaste montessorianen.

Wanneer je inschrijft voor de complete leerweg (in plaats van de drie losse modules), ontvang je 10% korting. Scholen van cursisten krijgen bovendien korting op onze teamtrainingen.

Leerweg, deel 1: Basis rijk onderwijs

Tijdens dit eerste deel van de leerweg komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het signaleren van de hoogbegaafde kinderen in je klas
 • De onderwijsbehoeften van deze kinderen 
 • De begeleiding die zij nodig hebben om optimaal tot hun recht te komen 

Naast heldere theoretische onderbouwing krijg je elke bijeenkomst veel praktische handvatten voor in de klas. Hier kun je meteen mee aan de slag.

Leerweg, deel 2: Verdieping rijk onderwijs

Tijdens het verdiepende deel van de Leerweg leer je onder andere: 

 • Verrijkende lessen ontwerpen
 • Hoe je kinderen kunt helpen naar vermogen te presteren en onderpresteren kunt voorkomen
 • Hoe je een groei-mindset in je klas kunt bevorderen 

De theorie en vaardigheden die je hier leert, maken je onderwijs niet alleen voor de hoogbegaafde kinderen, maar voor álle kinderen in je klas waardevol en verrijkend!

man

Leerweg, deel 3: Denken, leren en doen

Tijdens dit laatste deel van de Leerweg gaan we dieper in op de begeleiding van de hoogbegaafde kinderen. Aan de orde komen onder andere:

 • Gesprekken met kinderen, de kracht van gedachten 
 • Metacognitie, cognitieve en executieve vaardigheden
 • Strategietraining, onder andere met spelletjes en zelfsturend leren
 • Presentatie van het reflectieverslag 

Cursus Verrijken en evalueren in het montessorionderwijs
(in ontwikkeling)

EN

Cursus Verrijken en evalueren in het nieuwetijdsonderwijs
(in ontwikkeling)

DNKRS voert op dit moment overleg met het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen voor bovenstaand aanbod aan scholen die zijn aangesloten bij het SWV. Na de zomervakantie volgt hierover een nieuwsbrief.

Rode draad in deze cursussen zal zijn: de balans zijn tussen tussen inspanning en ontspanning. Je leert technieken en oefeningen om deze balans in je klas te bevorderen en te waarborgen. Elke bijeenkomst bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. Je bereidt je voor door de (actuele) literatuur te lezen en daarnaast doe je opdrachten in de praktijk waardoor je de theorie meteen toepast. Er is er veel ruimte voor uitwisseling van ideeën en ervaringen.

vrolijk jongetje

Vier trainingen over hoogbegaafde kinderen in de klas

Voor scholen die zijn aangesloten bij Floreer Openbaar Onderwijs en Opvang

Hoogbegaafdheid blijft een lastig begrip. Want wie is nu dat hoogbegaafde kind en welke begeleiding heeft hij of zij nodig? Via de Floreer Academie geeft DNKRS een serie interactieve trainingen, waarbij leerkrachten meer inzicht krijgen in de kenmerken en onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen en vaardigheden ontwikkelen om hen optimaal te begeleiden.

Naast heldere theoretische onderbouwing krijg je elke bijeenkomst veel praktische handvatten voor in de klas. Hier kun je meteen mee aan de slag. We gaan graag in op Initiatieven, ideeën en verzoeken uit de groep.

Aanmelden is mogelijk via de Floreer Academie.

Training 1: Stimulerend signaleren

In training 1 wordt op heldere wijze uitgelegd wat het begrip hoogbegaafdheid betekent en omvat.

 • Wat betekent hoogbegaafdheid en je ‘anders voelen’ voor een kind en in welk gedrag kan zich dit uiten?
 • Theorie van Betts en Neihart
 • Hoogbegaafdheid vanuit wetenschappelijk perspectief en de vertaling naar de praktijk; communicatie met ouders en anderen
 • Het signaleren van de hoogbegaafde kinderen in je klas en signaleringsinstrumenten

Training 2: Onderwijsbehoeften

In training 2 gaan we in op de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van (hoog)begaafde kinderen.

 • Welke behoeften heeft een (hoog)begaafd kind, zowel op cognitief niveau als op sociaal en emotioneel gebied?
 • Wanneer noemen we iets verrijkingswerk?
 • Het aanpassen van aanbod aan de behoefte van begaafde kinderen; ideeën en oefening
 • Taxonomie van Bloom en top-down denken
 • Wel of niet versnellen, wel of geen verrijkings- of plusgroep, voor- en nadelen van voltijds begaafdenonderwijs

Training 3: Mindset

Tijdens training 3 duiken we uitvoerig in de Mindsettheorie.

 • Uitleg Mindsettheorie van Carol Dweck
 • Implicaties op ons onderwijs
 • De rol die mindset speelt bij het leren en het belang hiervan ten aanzien van begaafde kinderen
 • Omgaan met een vaste mindset
 • Stimuleren van een groeimindset bij kinderen (en jezelf!)

Training 4: Begeleiden in de klas

In training 4 komt het begeleiden bij hobbels en obstakels uitgebreid aan de orde.

 • De houding van jou als leerkracht en het kennen van je eigen sterke kanten
 • Het stellen van doelen of juist een alternatief hiervoor, (formatief) evalueren en de kracht van top-down benadering hierin
 • Handige hulpmiddelen bij het voeren van gesprekken met kinderen
 • Concrete ideeën die direct toepasbaar zijn in je klas