Cursussen

Op deze pagina vind je informatie over onze cursussen met open inschrijving. Onze enthousiaste trainers bieden een mooie basis om op een opbouwende manier aan de slag te gaan met hoogbegaafde leerlingen. 

Wil je op de hoogte blijven van ons cursussen en workshops? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

jongens trekken gekke koppen

Gratis workshops – Verrijken in de montessoriklas

DNKRS biedt enkele keren per jaar een gratis workshop aan over montessori onderwijs & hoogbegaafdheid, de taxonomie van Bloom en top-down leren in de montessoriklas. Je maakt dan ook kennis met onze cursussen speciaal ontwikkeld voor leerkrachten in het montessori onderwijs.

Locatie: Pieronlaan 7 Amstelveen

Data

Cursus Kennen en coachen van hoogbegaafde leerlingen in het vo

Hoe begeleid je hoogbegaafde leerlingen in de klas en op school? Wat heeft een hoogbegaafde leerling nodig? Deze en meer vragen staan centraal in vier trainingsmiddagen voor docenten, begeleiders en coaches in het voortgezet onderwijs.

Inhoud van de cursus
We gaan aan de slag met wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk is en hoe je hoogbegaafde leerlingen (die wel of niet onderpresteren) kunt herkennen. Daarbij spelen executieve functies, metacognitie en specifieke begaafdheidskenmerken een duidelijke rol.

Je leert oplossingsgerichte coachingstechnieken om met hoogbegaafde leerlingen in gesprek te gaan. Ten slotte gaan we nadenken over uitdagende programma’s en aan de slag met het maken van verrijkingsopdrachten.

Leerweg Specialist hoogbegaafdheid in het montessorionderwijs

De Leerweg van negen middagen is een praktische en tegelijkertijd theoretisch stevig onderbouwde opleiding tot Specialist hoogbegaafdheid in het montessorionderwijs.

Met een groep van maximaal vijftien deelnemers kijken we met een montessori-bril naar (hoog)begaafdheid. We werken daarbij flexibel en spelen graag in op vragen en behoeften van de deelnemers.

Wat is hoogbegaafdheid? En hoe maken we gebruik van de sterke kanten van het montessorionderwijs om de (hoog)begaafde kinderen beter te bedienen? Hoe kan de voorbereide omgeving een rol spelen in dit aanbod? Hoe kan onze montessoriaanse wijze van begeleiden aansluiten bij wat een (hoog)begaafd kind nodig heeft? Op welke manier kunnen we meer verdieping en verbreding bereiken met het materiaal? Vragen als deze komen aan de orde, maar ook heel veel ideeën, voorbeelden en achtergronden.

Leerweg, deel 1: Basis rijk onderwijs
 • Signaleren van de hoogbegaafde kinderen in je klas
 • Onderwijsbehoeften herkennen 
 • Begeleiding om kinderen optimaal tot hun recht te laten komen 
Leerweg, deel 2: Verdieping rijk onderwijs
 • Verrijkende lessen ontwerpen
 • Kinderen helpen om naar vermogen te presteren en onderpresteren voorkomen
 • Een groei-mindset in de klas bevorderen
Leerweg, deel 3: Verdieping rijk onderwijs
 • Verrijkende lessen ontwerpen
 • Kinderen helpen om naar vermogen te presteren en onderpresteren voorkomen
 • Een groei-mindset in de klas bevorderen

Training Traumasensitief onderwijs

Trauma en traumagerelateerde klachten kunnen ontstaan als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen. Dat kunnen geïsoleerde gebeurtenissen zijn, zoals een ongeluk, een vechtpartij of een overval, of nare gebeurtenissen die steeds opnieuw plaatsvinden en voortduren. Ook het blootstaan aan langdurige stress kan traumatiserend werken.

De training Traumasensitief onderwijs biedt leerkrachten de kennis en handvatten om de negatieve spiraal te doorbreken, zodat getraumatiseerde kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Leerkrachten kunnen hiermee een verschil maken in het leven van getraumatiseerde kinderen.

Belangstelling?

De Traumasensitieve groep

Vier lessen in je groep over omgaan met stress, voor hoogbegaafde kinderen én hun leerkracht, verzorgd door twee specialisten van DNKRS. Tijdens deze lessenserie ontstaat een hechte groep, beter op elkaar afgestemd en veiliger. Er is een gemeenschappelijke taal voor het benoemen van positieve en negatieve gevoelens en emoties. De kinderen en de leerkracht beschikken over vaardigheden om elkaar en zichzelf te helpen reguleren. Dit is altijd maatwerk, de inhoud wordt aangepast aan wat er in de groep nodig is. Globaal bestaat het traject uit:

 • vier lessen van 90 minuten in de groep door twee specialisten van DNKRS
 • alle kinderen én de leerkracht doen mee
 • geschikt voor voltijds hb-groepen (verrijkings-/plusklassen en reguliere groepen in overleg)

Tijdens de groepstraining van DNKRS wordt jarenlange kennis van hoogbegaafdheid gecombineerd met een traumasensitieve aanpak.

Belangstelling?

Stuur een bericht aan Brigit of Meike.