Cursussen

jongens trekken gekke koppen

Gratis workshops – Verrijken in de montessoriklas

DNKRS biedt enkele keren per jaar een gratis workshop aan over montessori onderwijs & hoogbegaafdheid, de taxonomie van Bloom en top-down leren in de montessoriklas. Je maakt dan ook kennis met onze cursussen speciaal ontwikkeld voor leerkrachten in het montessori onderwijs.

 • Datum eerstvolgende gratis workshop: woensdag 6 maart, 16.30 – 18.00 uur. Locatie: Pieronlaan 7 Amstelveen

Cursus Kennen en coachen van hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs (incompany)

Hoe begeleid je hoogbegaafde leerlingen in de klas en op school? Wat heeft een hoogbegaafde leerling nodig? Deze en meer vragen staan centraal in vier trainingsmiddagen voor docenten, begeleiders en coaches in het voortgezet onderwijs.

Inhoud van de cursus
We gaan aan de slag met wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk is en hoe je hoogbegaafde leerlingen (die wel of niet onderpresteren) kunt herkennen. Daarbij spelen executieve functies, metacognitie en specifieke begaafdheidskenmerken een duidelijke rol.

Je leert oplossingsgerichte coachingstechnieken om met hoogbegaafde leerlingen in gesprek te gaan. Ten slotte gaan we nadenken over uitdagende programma’s en aan de slag met het maken van verrijkingsopdrachten.

Leerweg Specialist hoogbegaafdheid in het montessorionderwijs

De Leerweg van negen middagen is een praktische en tegelijkertijd theoretisch stevig onderbouwde opleiding tot Specialist hoogbegaafdheid in het montessorionderwijs.

Met een groep van maximaal vijftien deelnemers kijken we met een montessori-bril naar (hoog)begaafdheid. We werken daarbij flexibel en spelen graag in op vragen en behoeften van de deelnemers.

Wat is hoogbegaafdheid? En hoe maken we gebruik van de sterke kanten van het montessorionderwijs om de (hoog)begaafde kinderen beter te bedienen? Hoe kan de voorbereide omgeving een rol spelen in dit aanbod? Hoe kan onze montessoriaanse wijze van begeleiden aansluiten bij wat een (hoog)begaafd kind nodig heeft? Op welke manier kunnen we meer verdieping en verbreding bereiken met het materiaal? Heeft een montessorischool een verrijkingsklas nodig? 

Vragen als deze komen aan de orde, maar ook heel veel ideeën, voorbeelden en achtergronden.

Na afloop van de Leerweg ontvang je een certificaat. Jaarlijks nodigen wij je uit voor de terugkomdag om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Je krijgt daarnaast toegang tot een databank met alle materialen van de cursus. En je krijgt de mogelijkheid samen te werken met andere (oud)cursisten, een groeiende groep enthousiaste montessorianen.

Wanneer je inschrijft voor de complete leerweg (in plaats van de drie losse modules), ontvang je 10% korting. Scholen van cursisten krijgen bovendien korting op onze teamtrainingen.

Leerweg, deel 1: Basis rijk onderwijs

Tijdens dit eerste deel van de leerweg komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het signaleren van de hoogbegaafde kinderen in je klas
 • De onderwijsbehoeften van deze kinderen 
 • De begeleiding die zij nodig hebben om optimaal tot hun recht te komen 

Naast heldere theoretische onderbouwing krijg je elke bijeenkomst veel praktische handvatten voor in de klas. Hier kun je meteen mee aan de slag.

Leerweg, deel 2: Verdieping rijk onderwijs

Tijdens het verdiepende deel van de Leerweg leer je onder andere: 

 • Verrijkende lessen ontwerpen
 • Hoe je kinderen kunt helpen naar vermogen te presteren en onderpresteren kunt voorkomen
 • Hoe je een groei-mindset in je klas kunt bevorderen 

De theorie en vaardigheden die je hier leert, maken je onderwijs niet alleen voor de hoogbegaafde kinderen, maar voor álle kinderen in je klas waardevol en verrijkend!

man

Leerweg, deel 3: Denken, leren en doen

Tijdens dit laatste deel van de Leerweg gaan we dieper in op de begeleiding van de hoogbegaafde kinderen. Aan de orde komen onder andere:

 • Gesprekken met kinderen, de kracht van gedachten 
 • Metacognitie, cognitieve en executieve vaardigheden
 • Strategietraining, onder andere met spelletjes en zelfsturend leren
 • Presentatie van het reflectieverslag 

Cursus Praktisch verrijken en evalueren in de montessoriklas (kosteloos)

Aangeboden door het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen

Deze cursus bestaat uit drie trainingen voor leerkrachten uit het montessorionderwijs. Je leert hoe je in de klas kunt verrijken door vragen te stellen en door bestaand aanbod en materialen aan te passen. Zo creëer je passender en meer verrijkend aanbod dan wanneer je alleen de bestaande plusboekjes en methoden gebruikt. Daarnaast bekijken we steeds hoe je het werk kunt evalueren met je leerling en maak je het verrijken en evalueren een vanzelfsprekend onderdeel van je onderwijs.

 • Deel 1: Uitleg top-down aanbieden en de Taxonomie van Bloom met kosmisch onderwijs
 • Deel 2: Top-down en de taxonomie van Bloom met montessorimateriaal, verrijkend evalueren met kinderen
 • Deel 3: Theorie van Robert Sternberg in de montessoriklas
Doelgroep
 • Leerkrachten uit het montessorionderwijs
 • Basiskennis van hoogbegaafdheid wordt verondersteld. Bij twijfel kun je contact opnemen met de cursusleider.
 • We werken in een vaste groep met maximaal 15 deelnemers, waardoor een persoonlijke aanpak mogelijk is.

De cursus wordt gegeven door Brigit Brinkman, ECHA specialist hoogbegaafdheid bij DNKRS en montessoriopleider.

vrolijk jongetje

Vier nieuwe trainingen over hoogbegaafde kinderen in de klas

Wie ís nu het hoogbegaafde kind? Wat betekent hoogbegaafdheid voor een kind? En hoe kan zich dat uiten? Via de Floreer Academie geeft DNKRS vier trainingen.

Vaak wordt de slimme, gemotiveerde leerling met goede prestaties aangezien voor hoogbegaafd en wordt het onderpresterende kind niet gezien. Juist omdat dit kind zich niet gezien voelt, kunnen er problemen ontstaan. In de vier trainingen krijgen leerkrachten inzicht in de kenmerken en onderwijsbehoeften van begaafde kinderen en ontwikkelen vaardigheden om hen goed te begeleiden.

Niveau

Training 1 is te volgen zonder extra kennis over (hoog)begaafdheid. Vanaf de tweede training wordt voortgebouwd op de kennis die in de eerdere bijeenkomsten aan bod is gekomen en wordt enige kennis van (hoog)begaafdheid verwacht. Wanneer je al op een andere wijze kennis hebt over dit onderwerp, neem dan vooral even contact op met Meike van Wegen om te bespreken of het aanbod passend is. De ervaring leert dat ook leerkrachten met een behoorlijk kennisniveau kunnen profiteren van dit aanbod, juist omdat het de theorie koppelt aan de praktijk en je er meteen in de klas mee aan de slag kunt.

Data
Tarief: kosteloos voor leerkrachten van Floreer

Training 1: Stimulerend signaleren

In training 1 wordt op heldere wijze uitgelegd wat het begrip hoogbegaafdheid betekent en omvat.

 • Wat betekent hoogbegaafdheid en je ‘anders voelen’ voor een kind en in welk gedrag kan zich dit uiten?
 • Theorie van Betts en Neihart
 • Hoogbegaafdheid vanuit wetenschappelijk perspectief en de vertaling naar de praktijk; communicatie met ouders en anderen
 • Het signaleren van de hoogbegaafde kinderen in je klas en signaleringsinstrumenten

Training 2: Faalangst en perfectionisme

In training 2 gaan we in op de drang naar perfectie die soms uitmondt in faalangst.

 • De rol van verwachtingen van kinderen zelf en hun omgeving
 • Mechanismen die ten grondslag liggen aan faalangst (en daarmee vaak onderpresteren)
 • Gevolgen van het hoog leggen van de lat (zoals verlammende werking, onzekerheid, vermijden, weerstand)
 • De rol van de leerkracht qua ondersteuning en hulp
 • Theorie, praktijk en oefeningen

Training 3: Verdieping en verrijking met bestaande materialen

Tijdens training 3 gaan we zeer praktisch aan de slag. We kijken naar de mogelijkheden voor het inbouwen van verrijking, verdieping en verbreding in het dagelijkse programma.

 • Wat houdt goed verrijkingswerk in?
 • Hoe pas je dagelijkse lessen aan?
 • Taxonomie van Bloom en top-down denken
 • Een kritische blik op bestaande plus-methodes
 • Hoe ontwerp je een doorgaande lijn voor de leerlingen?
 • Veel ervaringen en ideeën uitwisselen

Training 4: De verrijkingsklas of plusklas

In training 4 onderzoeken we of een verrijkings- of plusklas nodig is als je een goed aanbod in de klas hebt en voor wie deze verrijkingsklas bedoeld is.

 • Is een verrijkingsklas of plusklas nodig?
 • Voor wie is een dergelijke groep bedoeld en hoe selecteer je deze leerlingen?
 • Wat bied je aan en met welk doel?
 • Wat is het verschil met voltijds begaafdenonderwijs en wat is dan beter?
 • Hoe communiceer je met ouders?
 • Interactieve dag met veel informatie

Training Traumasensitief onderwijs

Trauma en traumagerelateerde klachten kunnen ontstaan als gevolg van het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen. Dat kunnen geïsoleerde gebeurtenissen zijn, zoals een ongeluk, een vechtpartij of een overval, of nare gebeurtenissen die steeds opnieuw plaatsvinden en voortduren. Ook het blootstaan aan langdurige stress kan traumatiserend werken.

Een van de beschermende factoren die traumatisering kan voorkomen of verminderen is ‘social engagement’: het in verbinding zijn met andere mensen, het samen meemaken, het onderdeel zijn van een gemeenschap of groep.

Het kind in het hoofd én lijf weer laten voelen dat het veilig is, dat de voortdurende alertheid die eerder zo noodzakelijk was nu niet meer nodig is, vraagt om veel geduld, begrip en een traumasensitieve aanpak in de groep. Zeker bij hoogbegaafde kinderen is psycho-educatie hierbij van grote waarde, naast het ervaren dat zij niet de enige zijn met deze zorgen en gevoelens.

Deze gecombineerde training van Orion en DNKRS wordt aangeboden door het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen. Vier bijeenkomsten voor leerkrachten van hoogbegaafden (deeltijd én voltijd), verzorgd door Expertisecentrum Orion. De tweede bijeenkomst is samen met DNKRS waarbij wordt ingegaan op trauma en stress specifiek bij hoogbegaafden.

De Traumasensitieve groep

Vier lessen in je groep over omgaan met stress voor hoogbegaafde kinderen én hun leerkracht, verzorgd door twee specialisten van DNKRS. Tijdens deze lessenserie ontstaat een hechte groep, beter op elkaar afgestemd en veiliger. Er is een gemeenschappelijke taal voor het benoemen van positieve en negatieve gevoelens en emoties. De kinderen en de leerkracht beschikken over vaardigheden om elkaar en zichzelf te helpen reguleren. Dit is altijd maatwerk, de inhoud wordt aangepast aan wat er in de groep nodig is. Globaal bestaat het traject uit:

 • vier lessen van 90 minuten in de groep door twee specialisten van DNKRS
 • alle kinderen én de leerkracht doen mee
 • geschikt voor voltijds hb-groepen (verrijkings-/plusklassen en reguliere groepen in overleg)
Doelen
 • De groep heeft kennis over (chronische) stress en hoogbegaafdheid (psycho-educatie). 
 • De kinderen in de groep hebben meer zelfkennis en zelfinzicht en kunnen hun eigen triggers herkennen.
 • De kinderen in de groep kunnen hun eigen gevoelens, wensen en behoeftes bij ontregeling herkennen en benoemen. 
 • De kinderen in de groep hebben toegang tot een ‘koffertje’ met technieken om rustig te worden en zichzelf en anderen te (helpen) reguleren.
 • De groep heeft een gemeenschappelijke taal ontwikkeld, is opmerkzaam en houdt rekening met elkaar.

Tijdens de groepstraining van DNKRS wordt jarenlange kennis van hoogbegaafdheid gecombineerd met een traumasensitieve aanpak. De leerkrachten van DNKRS bieden de groep psycho-educatie over hoogbegaafdheid én over reacties op stress aan de hand van duidelijke metaforen en symbolen. Daarnaast leren zij de kinderen een scala aan oefeningen en activiteiten die helpen het stressniveau te verlagen en die kinderen ook samen of thuis kunnen uitvoeren.

De kinderen krijgen handvatten om gevoel en emoties met de klas te bespreken, en om op een laagdrempelige manier aan te geven wat voor hen werkt als ze zich niet zo prettig voelen. Op deze manier worden zij ook in de benadering van hun klasgenoten sensitiever en verbeteren de sfeer en sociale betrokkenheid in de groep.

Na elke bijeenkomst is er een opdracht waarmee de kinderen in de klas of thuis aan de slag kunnen, en na afloop krijgt de groep een koffertje met alle tools die gedurende de lessen aangeboden zijn.

Belangstelling?

Stuur een e-mail aan Brigit of Meike.