Teamtraining

Willen jij en je collega’s beter kunnen afstemmen op de individuele onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen? Wanneer je als leerkracht of docent je hoogbegaafde leerlingen tijdig herkent en met een open blik benadert, kun je beter afstemmen op individuele onderwijsbehoeften.
Trainingen voor het hele team maken onderdeel uit van onze begeleidingstrajecten voor scholen. Onze enthousiaste trainers bieden een mooie basis om op een opbouwende manier in gesprek te gaan met leerlingen en ouders. 

Na het volgen van onze teamtrainingen heb je theoretische kennis die direct toepasbaar is in de dagelijkse onderwijs project. De trainingen stellen je in staat om echt verbinding te maken met de hoogbegaafde leerlingen in jouw klas. 

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder meer:

  • stimulerend signaleren
  • onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen
  • onderwijsaanpassingen, verrijkend onderwijs
  • verrijkend onderwijs met montessorimateriaal
  • begeleiding van hoogbegaafde leerlingen in de klas
  • onderpresteren
  • mindset, motivatie en prestatie
  • traumasensitieve ondersteuning

Onze trainingen zijn CRKBO-geregistreerd. Neem contact met ons op om je persoonlijke wensen te bespreken. Bovenstaande thema’s kunnen wij ook verzorgen als onderdeel van een ouderavond.

 

Klanten ervaringen