Samenwerking

In complexe situaties of bij een meervoudige hulpvraag kunnen wij als onderaannemer worden ingezet om de hoofdaanbieder specialistisch te ondersteunen. Neem contact met ons op als je denkt dat wij een aanvullende rol kunnen spelen bij de begeleiding van jouw cliënt.

Wil je weten of DNKRS bij jou past als samenwerkingspartner? Dit zijn de kernwaarden van onze organisatie: fluïde, gelijkwaardig, oplossingsgericht, gepassioneerd, transparant en verbonden.

In onze begeleiding staan wij voor de volgende waarden:

 • Het zien van de mens
  Als je als mens gezien wordt, voel je je veilig en geaccepteerd. Wanneer je je geaccepteerd voelt, kun je jezelf zijn en de kracht in jezelf optimaal ervaren.
 • Gericht op groei
  Wij willen inspirerend zijn om kinderen en volwassenen in beweging te brengen. Een inspirerende omgeving zet aan tot onderzoeken en ontdekken; zowel bij jezelf als in de wereld om je heen.
 • Gelijkwaardig
  Wij geloven in gelijkwaardigheid, zowel binnen onze organisatie als daarbuiten. Ieder mens heeft een unieke inbreng. Door gelijkwaardig met elkaar, elkaars ideeën, gevoelens en meningen om te gaan, maken we optimaal gebruik van wat de wereld ons biedt en komen we optimaal tot ontwikkeling. Wij communiceren vanuit een dialogische grondhouding.
 • Creativiteit
  Creativiteit is een belangrijk aspect in onze begeleiding. Creativiteit geeft de mogelijkheid om op een eigen wijze en onderzoekend te komen tot nieuwe ideeën, oplossingen en resultaten. De creatieve en speelse geest van kinderen is van onschatbare waarde voor bijvoorbeeld het oplossen van problemen.
 • Professionaliteit
  DNKRS hecht groot belang aan haar deskundigheid en het actueel houden daarvan. We zijn betrouwbaar, gemotiveerd en enthousiast.

Ons team van psychologen, begeleiders en leerkrachten doet samen wat nodig is voor het kind en het gezin. Al onze zzp’ers zijn ingeschreven in het BIG-register en/of in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Onze leerkrachten hebben lesbevoegdheid en zijn ECHA-gespecialiseerd in hoogbegaafdheid.

De maatschap DNKRS is onderdeel van Stichting DNKRS. De stichting heeft als doel: het ondersteunen en het stimuleren van het welbevinden van hoogbegaafden en hun omgeving door het doen van projecten, giften en/of schenkingen.

Wij werken samen met