Scholen

Ben je als leerkracht, ondersteuner of directeur werkzaam in het primair of voortgezet onderwijs? Heb je behoefte aan advies? Kun je ondersteuning gebruiken bij de uitvoering van beleid? DNKRS is dan jouw partner! We denken graag mee, ook over individuele situaties.

DNKRS is een trouwe partner op het gebied van hoogbegaafdheid. We werken samen met tientallen scholen die expertise kunnen gebruiken op het gebied van hoogbegaafdheid. Vaak lopen wij meerdere jaren met een school mee, waardoor we steeds beter samenwerken. Zo helpen we je het onderwijs inspirerend te maken voor de hoogbegaafde kinderen en passend bij de werkwijze van de school. We leren dan de school goed kennen. En we spelen in op de hulpvragen en specifieke eigenschappen en het gedachtegoed van de school. 

DNKRS werkt graag samen met scholen met een visie op het gebied van vernieuwend onderwijs. Denk hierbij aan Montessori, Dalton, Jenaplan en Natuurlijk leren, maar ook aan scholen die zich richten op onderwijs van de toekomst. 

Zo fijn dat jullie zelf uit het montessorionderwijs komen. We spreken dezelfde taal.

Montessori leerkracht

Aanbod

Onze jarenlange ervaring zetten wij met plezier in om jou te inspireren met ons opleidingsaanbod. Dit aanbod bestaat uit teamtrainingen op maat, dialoogbijeenkomsten, een leerweg, cursussen over traumasensitief onderwijs en andere cursussen.

Verder geven we graag advies en ondersteuning aan jou en je team. Tot de mogelijkheden hoort ook een handelingsgericht onderzoek. Ben je op zoek naar een verrijkingsgroep voor jouw basisschoolleerling(en)? Zij zijn van harte welkom bij DNKRS.

Strippenkaart

Een strippenkaart biedt scholen de mogelijkheid om snel iemand van DNKRS te kunnen inschakelen voor diverse vragen. Je hebt altijd een vast aanspreekpunt. Een strippenkaart kan worden ingezet voor advies, ambulante begeleiding van leerkrachten of leerlingen, workshops en teamtrainingen, handelingsgericht onderzoek, gesprekken met ouders, etc.

De gemeente en het samenwerkingsverband kunnen je informeren over subsidies en tegemoetkomingen voor onderwijsvoorzieningen, zodat de school de kosten voor deze leerlingen kan dragen.

Schoolbesturen in Amsterdam kunnen subsidie aanvragen voor ‘overige voorzieningen’, waaronder hoogbegaafdheid valt. Deze voorzieningen zijn vastgesteld in de Verordening op het lokaal onderwijsbeleid.

Nieuws

 • Drie trainingen over hoogbegaafde peuters en kleuters

  Wie is de hoogbegaafde peuter of kleuter in je groep en wat heeft hij of zij nodig? Via de Floreer Academie geeft DNKRS een serie van drie trainingen voor onderbouwleerkrachten en pedagogisch medewerkers. De precieze behoeften van de deelnemers brengen wij voor aanvang van de trainingen in kaart door middel van een enquête.

  meer >

  Drie trainingen over hoogbegaafde peuters en kleuters
 • Subsidieregeling begaafde leerlingen po en vo

  (Hoog)begaafde leerlingen profiteren niet altijd genoeg van het bestaande onderwijsaanbod. Daarom worden samenwerkingsverbanden passend onderwijs (primair en voortgezet onderwijs) gestimuleerd met subsidie, om deze leerlingen extra ondersteuning te geven.

  meer >

  Subsidieregeling begaafde leerlingen po en vo
 • Atelier voor sensitieve creatieve geesten

  Ook in de herfstvakantie organiseren we weer een Atelier voor sensitieve creatieve geesten, waar kinderen de rust krijgen om in vrijheid en uitsluitend voor zichzelf te schilderen, tekenen of construeren. Met alle ruimte om te onderzoeken, te experimenteren en een eigen pad te kiezen in hun creatieve proces.

  meer >

  Atelier voor sensitieve creatieve geesten

Agenda

Aankomende evenementen